Haber Üstü

BEKLEDİM

65

Gözlerim bayramlarda seni aradı,
Saçlarımı iki güzel taradı,
Yüreğimde yar ağrısı vardı,
Bayramlarda gelir diye bekledim,
Rüzgarlara sevdaları ekledim.

Bahar gelir nergis açar bahçada,
Kınamayın gözüm vardır Hatçede,
Oyalı yemenisi ipek bohçada,
Seherlerde bülbül oldum bekledim,
Rüzgarlara sevdaları ekledim.

Yürü de kara tren yürü gidelim dosta,
Mektup da yazdım Hatçeme vermemiş posta,
Ayrı düştüm yârimden yüreğim hasta,
Gecelerde yollarını bekledim,
Rüzgarlara sevdaları ekledim.

Bahar gelir çayır çimen sulanır,
Bir sene de iki bayram dolanır,
Hatçemin ayrılığına can mı dayanır?
Rüyalarda gelir diye bekledim,
Rüzgarlara sevdaları ekledim.

Akan sular sel göründü gözüme,
Nazlı yârim sürme çekmiş gözüne,
Bek güzelsin bakamıyon yüzüne,
Yağmurlarda gelir diye bekledim,
Rüzgarlara sevdaları ekledim.

Aşık Melâhat gezmiş yorulmuş,
Takatı kalmamış akmış durulmuş,
Sitem edemez ki kader buyumuş,
Ceylan oldum dağ başını bekledim,
Rüzgarlara sevdaları ekledim.

Şair – Yazar ; Melâhat KUZU
Hançalar Mahallesi ÇAL / DENİZLİ