Haber Üstü

DİYANET KÖŞESİ CUMA HUTBESİ

2

ANNELİK MAKAMI

[highlight]Değerli Mü’minler![/highlight]
Cenabı Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger ve “Rabbim! Onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster” diyerek dua et.
Peygamberimiz (sav)’in dilinden bir gün şu sözler döküldü: “Burnu yere sürtülsün, burnu yere sürtülsün, burnu yere sürtülsün dedi. “Kimin ey Allahın Resulü!” Diye sorulunca; “Ana-babası veya bunlardan birisi yanında ihtiyarladığı halde Cennete giremeyen kimsenin”

[highlight]Değerli Kardeşlerim![/highlight]
Rahman ve Rahim olan ve rahmeti her şeyi kuşatan Yüce Mevlâmız dünya hayatına imtihan etmek için gönderdiği bizleri, yeryüzünde merhametinin en güzel temsilcisi olan bir annenin rahminde var etmeyi dilemiştir.
Çünkü nice acılara katlanarak o küçük canı aylarca karnında taşıyacak, şiddetli sancılara katlanarak dünyaya getirecek, Rabbinin en kıymetli hediyesi bilerek bağrına basacak ve bir ömür boyu gecesiyle gündüzüyle onu sınırsız, hesapsız ve karşılıksız sevgisiyle besleyip büyütecek bir şefkat misalidir anne. Onun bu hallerini ve hak ettiği saygıyı en iyi bilen Rabbimiz birçok ayeti kerimede yalnızca kendisine kulluk etmemizi emrettikten sonra annelerimize en güzel şekilde davranmamızı ve onlara şükran duymamızı bizlere emretmiştir. Ayrıca anne yüreğini kıracak her türlü söz ve davranışları “öf” bile demeyin, onları azarlamayın emri ile kesin olarak ta yasaklamıştır.

[highlight]Kardeşlerim![/highlight]
Hz. Peygamberimiz (sav)in dilinde ise “kendisine iyilik ve ikramı en fazla hak eden” ve “cennet ayaklarının altında olan” bir “yâr”dır anne.  Uzun bir yolculuğun ardından Medine’ye biat etmeye gelen, canını dini uğrunda feda etme arzusuyla coşan, Peygamberinin sancağının altında saf tutmak isteyen, fakat geride gözü yaşlı, bakıma muhtaç yaşlı anne ve babasını bırakan kişiye âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin cevabı şu oluyordu: “Onların yanına geri dön ve onları nasıl ağlattıysan öylece güldür.”  Sözleriyle anneleri hep koruyan Peygamberimiz onlara hürmetsizlik etmeyi, anlamsız tartışmalarla gönüllerini kırmayı, düşmanca tavırlarla hatırlarını yok saymayı yasakladı, hatta büyük günahların en büyüklerinden biri saydı.

[highlight] Kardeşlerim![/highlight]
Ömürleri boyunca sevgi, saygı, hizmet ve hürmetimize en layık olan annelerimizin kadrini bilelim. Onların hayır dualarını alarak Rabbimizin rızasına erelim ve cennet kapılarını açalım. Gelin şu dua ile hutbemizi bitirelim: “Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana-babamı ve inananları bağışla.”

diyanet

Yoruma kapalı.