Haber Üstü

GEKA’DAN, ÇAL’A TEKNİK DESTEK

8

İlçemiz Kaymakamlığı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliği ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen panelde, ekonomik, turizm, istihdam, Tarım, Sanayi, Hayvancılık, Eğitim, Göç sektörleri ele alınarak güncel bilgiler GEKA yetkilileri tarafından panele katılanlara anlatıldı.
GEKA, henüz ekonomisini bir kaç sektöre bağımlı yapıdan kurtarıp çeşitlendirememiş geleneksel ekonomi merkezleri olarak nitelendirilen ilçeler için strateji ve proje fikirleri geliştirme çalışmaları kapsamında, 15 Haziran Perşembe günü ilçemizde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Kaymakam Yusuf Durani Dinç, Daire Amirleri, Banka Müdürleri, Mahalle Muhtarları, İlçede faaliyet gösteren 10 ve üzeri çalışanı olan işletme sahipleri ve yöneticileri katıldı.
GEKA, Çal ilçesinin mevcut durumu ile ilgili gerçekleştirdiği sunum kapsamında, ilçenin kalkınmasına katkı sağlayacak proje, faaliyet ve yatırım önerileri ele alındı.

Toplantıda katılımcılar; kültürel ve sosyal olanakların artırılması, yayla seracılığının geliştirilmesi, “Çal Karası” üzümünün markalaşması, tarımsal sulama kapasitesinin artırılması, pazarlama dış ticaret eğitimleri verilmesi, tarıma dayalı sanayi

tesisleri kurulması ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi gibi hususlar başta olmak üzere çeşitli konularda ilçe açısından öncelikli nitelikte olan proje önerileri dile getirildi.
Sunum sonrasında Çal Değerlendirme Anketi; elektronik oylama yapılarak anket sonuçları anlık olarak katılımcılarla birlikte değerlendirildi.
GEKA tarafından yapılan açıklamada; geleneksel ekonomiye sahip ilçelere yönelik öncelikler ve proje konu-larının tespit edilerek ilgili kurumlara bildi-rilmesi, farkın-dalık yaratıl-ması ve destek mekanizmaları aracılığıyla hayata geçiril-mesinin amaç-landığı belirtildi. Her ilçe için önemli bir kaynak ve stratejik plan niteliğinde olan bu çalışmanın, GEKA’nın faaliyet alanındaki tüm geleneksel ekonomiye sahip ilçeler için uygulanacağı açıklandı.

 

 

Yoruma kapalı.