Haber Üstü

KONGRE İLANI

48

Çal Eğitim ve Kültüre Yardım Derneğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.01.2020 tarihinde Perşembe Günü, Saat 19.00 da İsmailler Mah. Gazi İlkokulu Cad No:4 Çal/Denizli adresinde bulunan dernek merkezinde aşağıdaki gündemle;
Bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 30.01.2020 tarihinde Perşembe günü, aynı yer, saat ve gündem dâhilinde yapılacaktır.
31 Mart 2005 Tarih ve 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği’nin 14.maddesi gereğince üyelere önemle duyurulur.

Çal Eğitim ve Kültüre Yardım Derneği
DERNEK YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklama,
  2. Divan heyetinin teşkili,
  3. Derneğin feshi
  4. Dilek ve temenniler,
  5. Kapanış.