Haber Üstü

LEADER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İLÇEMİZDE YAPILDI

51

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen IPARD Programı kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından “LEADER Tedbiri Farkındalık Yaratma ve Yerel Halkı Harekete Geçirme Teknik Destek Projesi” yürütülmektedir.

Haber ; Bircan YAĞIZ
İlk aşamada Proje Amasya, Çanakkale, Kastamonu, Denizli, Erzurum, Manisa, Ankara, Diyarbakır, Ordu, Samsun olmak üzere 10 IPARD illinde uygulanacaktır.
Proje kapsamı AB Yerel Kalkınma Rehberi Koray Kaya tarafından dün ilçemiz belediye nikah salonunda tüm mahalle muhtarlarımıza anlatıldı.
Proje ile LEADER yaklaşımına yönelik bilgilendirme, farkındalık yaratma ve yerel halkı harekete geçirme faaliyetleri yürütülecek, her ilde Yerel Eylem Grubu oluşturulması için en uygun iki alan belirlenecek ve bu alanlarda yerel eylem grubu oluşumu desteklenecektir.
30 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan LEADER yaklaşımı, sorunların masa başında tespit ve çözümünden ziyade yerel aktörlerin kalkınma sürecine dahil olmasını sağlayarak oluşturulan Yerel

Kalkınma Stratejilerinin desteklemesi ile kırsal alanın sorunlarının çözümüne katkıda bulunacaktır.
AB Yerel Kalkınma Rehberi Koray Kaya, ilçemizde kamu kurumlarına, meslek kuruluşlarına ve STK’lara ziyaretlerde bulunacaktır. Bu proje Denizli ilçeleri arasından objektif kriterlere göre belirlenecek alanda uygulanacaktır ve bu alanlardan biri de ilçemiz Çal olması noktasında çalışmaları başlatmaktayız.
AB Yerel Kalkınma Rehberi Koray Kaya İlçe ziyaretlerini tamamlayıp YEG (YEREL EYLEM GRUBU) kurulumunu gerçekleştirme bilgilendirme toplantıları yapacaktır.
Bu çalışmadan İlçemizin birçok yönde kazanımları olacaktır.