Haber Üstü

ÜRETİCİ KAZANDI MI? KAYBETTİ Mİ?

63


Hüseyin AYTEKİN

İlçemiz ve çevresinin en önemli geçim kaynağı olan üzüm ürünü daha önceleri çoğunlukla kurutulurken son yıllarda ilçemiz ve çevresinde oluşan yoğun göç nedeni ile genç nesil hemen hemen kalmamış olup, yaşlılarda üzüm serme işiyle uğraşamadıklarından ve tekel idaresinin kapanarak üzüm alımını durdurmasından sonra üzümler şaraplık olarak çeşitli firmalara verilmekte idi.


Bu firmalardan Kavaklıdere, Doluca ve Mey (eski tekel) firmaları yaklaşık 40 yıldır ilçemiz ve çevresinden üzüm almakta ilçemiz üreticisi bu alıcılardan memnun, alıcılarda Çal ve çevresi üzümünden memnun durumda idi. Üzüm alım sezonu başladığında üretici, firmaları uzun yıllardır kişiliklerini ve alışveriş ciddiyetini bildikleri için, daha fiyatlar açıklanmadan üzümlerini teslim etmeye başlamaktaydılar. Her ne kadar fiyat belirlenmeden teslim edilen üzümler dedikodu şeklinde yanlış olarak yorumlansa da yinede vatandaş üzümünü bu firmalara vermek için acele etmekte idi.
Üzüm alım sürecinin 2017 sezonunda bu firmalar tarafından 1 liradan alınan Çekirdeksiz Şaraplık üzüm, 2018 sezonunda bölgede mildiyö hastalığı nedeni ile rekoltenin az olması ve ülkemizin içinde bulunduğu üretim eksikliği göz önüne alınarak, alıcı firmalar vatandaşın daha da mağdur olmaması için üzüm fiyatına %100 zam yaparak 2 liradan alım yapmışlardı. Bu yıl 2019 sezonunda alıcılar en az %50 zam yapsalar bile üzüm fiyatının 3 lira olacağı telâffuz edilirken, üzüm üretim bölgesi olan, Çal, Bekilli, Baklan ve Güney Belediye Başkanları üreticilere faydalı olmak amacı ile bir araya gelerek üzüm fiyatının belirledikleri fiyatın altında olursa, alıcılara üzüm verilmemesi hususunda vatandaşları uyararak daha fazla kazanç sağlamalarına katkı yapmak istemişler, bu amaçla her belediye başkanı kendi bölgelerinde vatandaşlarla toplantılar yaparak durumu anlatmışlar ve bu karar dışında üzüm vermek isteyenler olursa Belediyelere ait kantarlarda tartı yaptırılmayacağını ifade etmişlerdir.
Alıcı firmalar tarafından bakıldığında ise serbest piyasa koşullarında para bizim paramız bizde kazanabileceğimiz fiyatlarla üzüm alırız karşılığını vererek, Türkiye genelindeki diğer alım merkezlerindeki alım kotalarını artırma yoluna gitmişlerdir. Bu ortamda paniğe kapılan üreticiler adı geçen firmalara ürünlerini verebilmek için telaşa düşmüşler ve sezon başında Çekirdeksiz üzüm 2.75, Çalkarası 3.00 lira olarak konuşulan fiyatlar birden bire 2.50 lira civarına düşmüştür. Hadda bu rakamların 2.20 kadar düştüğü ifade edilmektedir. Şimdi bu durumda üretici kazanmış mı oluyor? Kaybetmiş mi oluyor?.