Haber Üstü

YEDİN BENİ

38

Geceleri uyku girmez gözüme,
Yedin beni kurt düşürdün özüme,
Kara sular indi benim dizime,
Zalim felek dağlar koydun araya,
Tabip derman olmaz benim yarama.

Sular akmaz değirmenim bozuldu,
Kara yazım ta ezelden yazıldı,
Sensiz yaşam boğazıma dizildi,
Zalim felek dağlar koydun araya,
Tabip derman olmaz benim yarama.

Kahpe felek beni ağlattın, küstürdün,
Yüreğime acı poyraz estirdin,
O yârin ardından az mı koşturdum,
Saramadım dağlar girdi araya,
Lokman hekim derman olmaz yarama.

Yârime varacak yüzüm kalmadı,
Bir su istemeye sözüm kalmadı,
Hekim’e tabibe lüzum kalmadı,
Kahpe felek dağlar girdi araya,
Tabip derman bulamadı yarama.

Zalım felek yedin benim özümü,
Ağlattın kör ettin benim gözümü,
Dinlemedin benim tatlı sözümü,
Zalim felek dağlar koydun araya,
Tabip derman olmaz benim yarama.

Zalim felek niye açtın arayı,
Çıkardım alları giydim karayı,
Ne edeyim ben yarsız köşkü sarayı,
İçinde oturan yar olmayınca,
Ben nasıl varayım gel olmayınca.

Yaylasına vardım dolu yağıyor,
Kınalı elleri koyun sağıyor,
Beline kozalı kuşak bağlıyor,
Kahpe felek dağlar koydun araya,
Lokman hekim derman olmaz yarama.

Kahpe felek kırdın benim kolumu,
Mecnun oldum bulamadım yolumu,
Bekliyorum artık yolun sonunu,
Kara bahtım talan oldu,
Ömür geçti ziyan oldu,
Aşık Melâhat dermanı sonunda sabırda buldu.

Şair – Yazar : Melâhat KUZU
Hançalar Mahallesi ÇAL